Контроль руху палива

Автоматизована система ND контролює весь ланцюжок пересування палива: від нафтобази до бака вашого автомобіля.
Схема руху палива

Щоб потрапити в бак автомобіля, паливо повинне пройти по маршруту від нафтобази (нафтосховища) до АЗС. Доставка палива на АЗС в європейських країнах здійснюється за допомогою бензовозів. І на всьому шляху проходження, включаючи крайні точки маршруту, головним об'єктом спостереження є якість палива.

 1. Вимірювання та передачу даних виконує не людина, а контрольно-вимірювальна система ND в режимі реального часу.
 2. Наявність проблеми встановлює не людина, а програмне забезпечення ND, базуючись не на суб'єктивному оціночному думці оператора, а точному математичному розрахунку.
 3. Система оповіщення ND дублює повідомлення про проблему відразу в кілька центрів прийняття рішення, що виключає можливість змови персоналу.
 4. 4. Будь-яка спроба відключити систему на віддаленому об'єкті або змінити її конфігурацію (наприклад, вийняти рівнемір або датчик) супроводжується сигналом тривоги в регіональному та головному офісах.

Рівні захисту клієнтів АЗС

РІВЕНЬ 1. Контроль якості палива

Жодна система конкурентів не здатна надати інформацію про тип і якості палива в режимі реального часу.

Один з поширених видів шахрайства базується на так званому «бодяжнічестві». Застосовують цей метод, переважно, на нафтобазах та нафтосховищах, рідше — на АЗС. Суть його в штучному підвищенні октанового числа бензину, шляхом змішування бензинової основи з паливно-мастильними матеріалами.

Передумови і умови для появи цього виду шахрайства були закладені ще радянськими нормами виробництва бензину. Так основою для палива марки АІ є прямогонний бензин (тобто бензин, отриманий в результаті первинної переробки нафти) з октановим числом 66. Ця норма стала виправданням для більшості вітчизняних нафтопереробних заводів (НПЗ), які до цих пір не мають технічної бази для виробництва прямогонного бензину з більш високим показником детонації.

Октанове число

Показник, що характеризує стійкість палива до детонації, тобто самозаймання при стисканні

Разом з тим, сучасні НПЗ випускають досить якісне пальне марки А 76, 80, 92 і АІ 95, 98, яке отримують шляхом введення в низькооктановий бензин антидетонаційних і октанопідвищуючих добавок (так званих присадок). Технологія змішування в заводських умовах забезпечує зв'язок цих компонентів на молекулярному рівні. Таке паливо характеризується тривалою стійкістю до розшарування і википання.

Домогтися створення молекулярних зв'язків в кустарних умовах неможливо. Октанове число механічно перемішаного палива може бути досить високим (92, 95 і навіть 98). Однак якість такого бензину буде низькою. Його стійкість до розшарування вимірюється десятками годин. В результаті розпаду утворюються смоли і токсини. Смолисті сполуки осідають на компонентах системи вприскування і двигуна, що в рази прискорює їх зношування. А токсичні речовини потрапляють в атмосферу і завдають непоправної шкоди людині і навколишньому середовищу. 

Перший рівень захисту ND визначає якість палива заявленої марки. Ось, як це відбувається.

 1. Збір даних
  Контрольно-вимірювальне обладнання ND встановлюється в резервуарному парку нафтобази. Перманентно (кожні 5 хвилин) датчики визначають фізичні параметри середовища: температуру, хвильовий опір та інші.
 2. Аналіз ситуації
  У міру надходження дані в автоматичному режимі передаються в Систему ND. Їх програмний аналіз дозволяє встановити хімічний склад палива і визначити його тип.
 3. Сигнал тривоги
  У разі зміни типу або якості палива автоматизована система ND сигналізує про виявлені проблеми в регіональний офіс в реальному часі.

РІВЕНЬ 2. Контроль точності наливу

Рівнеміри ND® забезпечують точність обліку на рівні 0,5кг/м3. Показник кращих європейських аналогів — 3кг/м3

Заправлений бензовоз, на якому встановлені рівнеміри ND і датчики контролю, виїжджає з нафтобази. За традицією, що склалася, відвантаження палива з нафтобази здійснюється в кілограмах, а прийом в сховище АЗС — в літрах. Цей факт завжди був зручною шпаринкою для любителів наживи.

Хитрість, до якої нерідко вдаються водії бензовозів, — нагрів бака на сонці. Коли паливо нагрівається, кількість кілограмів не змінюється, а кількість літрів збільшується приблизно на 5-7% від початкового об'єму. Досить постоявши на сонці, водій бензовоза направляється на вказану в дорожньому листі АЗС і заливає в її сховище паливо в обсязі, який відповідає температурі палива при відвантаженні. Надлишки залишаються в баку бензовоза.

Вочевидь, виявивши таку недостачу, АЗС буде прагнути покрити її. Як правило, робиться це за рахунок клієнтів заправки шляхом недоливу палива.

На жаль, нерідко на АЗС недолив практикується не тільки як засіб покриття недостачі, але і як поставлений на потік «бізнес-процес», який приносить його організаторам постійний і чималий дохід.

Схема недоливу проста. Або паливороздавальна колонка калібрується з похибкою не -0.25%, як того вимагає законодавство, а -1-2%. Або в неї вбудовується «жучок», який фальсифікує показники наливу як на самій колонці, так і в касовій системі. Такі пристрої забезпечені механізмом гнучкого налаштування і дистанційного керування. Можуть приводитися в дію та відключатися мобільним телефоном. Виявити такий пристрій практично неможливо.

У схемі недоливу є тільки одна слабка ланка: в обох випадках недолите паливо залишається в резервуарах АЗС. Не маючи можливості запобігти впровадженню схеми, ND зводить до мінімуму її ефективність. Контрольно-вимірювальне обладнання і автоматизована система управління ND викривають такий вид шахрайства на етапі вилучення накопичених «надлишків».

Відбувається це в 4 етапи.

 1. Вимірювання фактичних даних відвантаження
  На етапі відвантаження палива контрольно-вимірювальні пристрої ND, встановлені на бензовозі, в автоматичному режимі зчитують і передають в систему дані про тип і кількість завантаженого палива. Система перераховує відвантажені кілограми в літри і вибудовує математичну модель поведінки саме цього типу палива в різних температурних режимах в даній кліматичній зоні.
 2. Замір фізичних параметрів палива перед вивантаженням в резервуар
  Перед початком заливки палива в сховище АЗС контрольно-вимірювальні пристрої ND знову вимірюють і передають в систему поточні фізичні параметри палива, що знаходиться в баку бензовоза: температуру, щільність, хвильовий опір. Порівняння отриманих даних з побудованою раніше математичною моделлю дозволяє встановити обсяг палива (тобто літри), що відповідає поточному температурному режиму, а також його хімічний склад, який визначає якість бензину. Ці дані автоматично з'являються на моніторі оператора АЗС, що приймає паливо.
 3. Вимірювання фактичної кількості палива в резервуарі після вивантаження
  У цистернах сховища АЗС теж встановлено контрольно-вимірювальне обладнання ND, яке в автоматичному режимі кожні 5 хвилин визначає і передає в систему кількість і фізичні параметри палива. А система аналізує отримані дані в режимі реального часу.
 4. Сигнал тривоги
  У разі розбіжності розрахункових даних з фактичними система оповіщає оператора АЗС і регіональний офіс про проблему: подає сигнал тривоги і повідомляє можливі причини її виникнення.

РІВЕНЬ 3. Контроль дій лінійного персоналу

На АЗС, керованих автоматизованою системою ND, ймовірність помилки в діях лінійного персоналу зведена до мінімуму.

Недосконалість техніки та неправильний інструктаж персоналу часто призводить до виникнення такої проблеми, як злив з бензовоза одного виду палива в резервуар, призначений для іншого виду.

Сучасний регламент відпуску палива на АЗС дозволяє здійснювати його одночасно з прийомом товару. І якщо переплутані тільки марки палива, то це прикро, але не критично для двигуна автомобіля. Коли ж замість дизеля в бак заливається бензин, проблем не уникнути. 

Автоматизована система ND дозволяє виявити цю проблему вже через 1 хвилину після початку зливу бензовоза і заблокувати операцію. При цьому система не подає паливо з поповнюваного резервуара в колонки протягом перших 5 хвилин від початку прийому палива. Таким чином здійснення помилки унеможливлюється.

Ще однією серйозною проблемою є відсутність контролю рівня палива в резервуарі при зливі бензовоза. Нерідкі випадки, коли резервуар наповнюють паливом понад допустиму норму. Це призводить до підвищення тиску і випарів, неправильної роботи дихальних клапанів. На наступному кроці — поривам труб, виникненню вибухонебезпечної ситуації. У першому випадку паливо, яке витікає з системи, призводить до забруднення ґрунту та ґрунтових вод. У другому — можливий вибух бензовоза та всієї станції.

РІВЕНЬ 4. Контроль безпеки, вирішення конфліктів

У клієнта АЗС, яка оснащена системою безпеки ND, є можливість вирішити проблему на рівні топ-менеджменту компанії, а у вищого керівництва компанії з'являється персональна відповідальність за дії лінійного персоналу.

Якою би «розумною» не була автоматизована система, вона не в змозі передбачити дії людини поза нею. Саме тому ND впроваджує систему безпеки, яка спрямована на контроль взаємодії персоналу та клієнтів АЗС.

На АЗС, з вбудованою системою безпеки ND, вирішення спірних, конфліктних або проблемних ситуацій базується не на суб'єктивному погляді учасників, а на технічній доказовій базі. Єдине, що необхідно для відновлення справедливості, це чек, що підтверджує вашу взаємодію з АЗС.

Чек може видаватися як до наливу палива, так і після. Чек після заправки - не показник наявності проблеми. Це всього лише особливості обліку конкретної АЗС. А ось невидача чека може свідчити або про спробу реалізувати невраховане чи контрафактне паливо, або про спробу ухилу від оподаткування. І навіть якщо всі ці факти вам байдужі, вагомою підставою для отримання чека є захист ваших споживчих прав.

Відеоспостереження ND, поєднане з касовою системою АЗС, дозволяє синхронізувати відеоряд з діями всередині автоматизованої системи. У кожен фрагмент відео, пов'язаний з приходом чи відпуском товару (не тільки палива), записується вся інформація про операцію. У разі заправки це номер чека, час покупки, номер колонки, ім'я заправника, форма оплати і таке інше. Якщо виникає проблема або спірна ситуація, така організація сервісу дозволяє віддалено, наприклад, з головного офісу компанії, відновити послідовність подій навіть по уривку чека.