Рівні безпеки

РІВЕНЬ 1. Кількісний облік

Точний облік нафтопродуктів — це базовий компонент ефективного бізнесу. В автоматизованій системі ND він має таку структуру. У режимі реального часу формується два масиви даних:

  • «дані по факту», що надходять від контрольно-вимірювального обладнання
  • «дані по книзі» — надходження-витрати палива за обліком касового апарату.

На підставі цих даних будуються 2 дискретних графіка: «рух палива за фактом» і «рух палива по книзі (касі)». Перший графік відображає фактичну кількість палива в резервуарі в кожен конкретний момент часу. Другий - розрахункова кількість, яка відповідає обсягам, що пройшли через касову систему АЗС. Кожні 5 хвилин обидва масиви даних автоматично передаються в регіональний офіс.

Така організація обліку гарантує:

  1. Точність
    Рівнеміри ND власного виробництва з унікальною запатентованою технологією вимірювання забезпечують точність обліку на рівні 0,5 кг/м3 (або ± 7л на 25 тоннах) проти 3 кг/м3, які демонструють європейські аналоги.
  2. Об'єктивність
    Дані, що надходять в систему, не залежать від людського фактору. Збір інформації відбувається автоматично в режимі реального часу. Зібрані та оброблені дані передаються в регіональний офіс без участі оператора за розкладом. Частота передачі даних налаштовується (початкова установка — 5 хвилин).

РІВЕНЬ 2. Якість палива

Впровадження автоматизованої системи ND мінімізує ризики власника АЗС від несанкціонованого продажу контрафактного палива.

Автоматизована система ND здатна визначати тип нафтопродукту, залитого в резервуар сховища, і реагувати на його зміну.

Контрольно-вимірювальне обладнання, встановлене в резервуарному парку АЗС, поряд з вимірюванням рівня перманентно визначає фізичні параметри рідини в резервуарі: температуру, щільність, імпеданс (хвильовий опір). Їх комплексний аналіз дозволяє відстежити навіть незначні зміни хімічного складу палива.

В основі методу лежать закони механіки рідких середовищ. Так, швидкість поширення звуку в рідині залежить від щільності речовини. Вимірявши імпеданс, можна обчислити щільність палива. Щільність кожного типу палива (сімейства) при певній температурі — це відома величина. Порівнюючи її з отриманим значенням, можна встановити тип палива (сімейство).

РІВЕНЬ 3. Дії лінійного персоналу

Система ND мінімізує фінансові втрати бізнесу, пов'язані з людським фактором.

На наступному рівні контролю автоматизована система ND мінімізує фінансові втрати бізнесу, пов'язані з людським фактором.

Йдеться про дії персоналу АЗС, які пояснюються або неякісним виконанням службових обов'язків, або навмисними намірами, що завдають шкоди підприємству.

Наприклад, досить поширеною проблемою АЗС на міжміських трасах є сон персоналу в нічний час доби. За допомогою Системи ND можна відстежити «нетипову поведінку АЗС» — відсутність продажів протягом часу, що перевищує максимально допустимий для даної АЗС (налаштовується індивідуально для кожної станції), та в режимі реального часу передати сигнал «тривоги» в регіональний центр обробки даних.

Ще одним фактором ризику для бізнесу (див. розділ «Проблеми галузі») є несанкціонований рух палива. Як тільки контрольно-вимірювальне обладнання ND зафіксувало зміни рівня палива в резервуарі, яке не підтверджено надходженням-відвантаженням по касі, в регіональний центр обробки даних передається сигнал «тривоги», що відповідає типу проблеми.

РІВЕНЬ 4. Раннє виявлення та попередження аварійних ситуацій

Оперативна локалізація проблем технічного характеру здатна істотно скоротити фінансові та часові втрати підприємства на їх усунення, а також сприяє збереженню іміджу компанії-оператора. 

Ведучи безперервне спостереження за рухом палива, Система ND дозволяє відстежувати поведінку всіх задіяних апаратних компонентів АЗС.

Наприклад, контролюючи стан палива в резервуарі, система здатна виявити пробоїну, аналізуючи зміну рівня підтоварної води в резервуарі. Тобто не просто фіксувати підвищення допустимого рівня такої води в якийсь момент часу, а простежити динаміку, автоматично заблокувати відвантаження палива з пошкодженого резервуару і подати сигнал тривоги до центрів прийняття рішень.