Об’єкти автоматизації

Рішення ND розроблено з урахуванням особливостей автоматизації всіх елементів нафтогазового комплексу. В його основу було покладено принцип модульності, який дозволяє масштабувати систему в міру зміни структури комплексу.
Автоматизиція нафтобізнесу. Об'єкти

Структура рішення

Комплексна автоматизація призначена для автоматизації діяльності керуючого офісу компанії, що займається оптово-роздрібною торгівлею нафтопродуктами, газом і супутніми товарами.
Автоматизиція нафтобізнесу. Програмно-апаратний комплекс ND

1.   Облік нафтопродуктів

 1. У резервуарному парку комплексу встановлюється контрольно-вимірювальна техніка ND, автоматизується робоче місце оператора (АРМ). Кожні 5 хвилин контрольно-вимірювальне обладнання визначає рівень і фізичні параметри палива в резервуарі і передає дані на АРМ оператора. 
 2. Паралельно з фіксацією фактичних замірів палива в резервуарах система зчитує дані з касових апаратів в режимі реального часу.
 3. Використовуючи сучасні засоби зв'язку, серверна частина системи передає в регіональний офіс оброблені дані, отримані з АЗС, кожні 5 хвилин, з нафтобази — кожні 30 хвилин. А кожну годину всі види даних надходять у головний офіс.

2.   Контроль віддалених об'єктів

Система накопичує 2 масиви даних, вимірюваних із заданою періодичністю: кількість і фізичні параметри палива в резервуарах, а також кількість відпущеного і оприбуткованого палива за даними платіжної системи.

Заздалегідь в систему закладені розрахункові формули зміни фізичних параметрів того чи іншого виду нафтопродукту в різних температурних режимах. За цими формулами розраховується «нормальний» стан палива при поточних температурах.

Поряд з вимірюваними та розрахунковими даними система зберігає так звані параметри «тонкого налаштування», значення яких визначають на кожному об'єкті комплексу окремо. До таких параметрів відносяться, наприклад, добові обсяги прокачування палива, розклад доставки або відвантаження палива, час перезміни, допустимі часові інтервали простою і так далі.

Подальша обробка даних побудована на факторному аналізі. Порівняння вимірювальних та розрахованих даних, з урахуванням закладених в систему індивідуальних параметрів, дозволяє виявляти порушення в роботі об'єкта нафтогазового комплексу. Ось, деякі з відхилень, які може виявити система:

 • Відсутність продажів палива за видами палива та по пістолетах, тривала перезмінка
 • Відсутність зв'язку з рівнеміром
 • Нетипова зміна середньої щільності та/або температури палива
 • Зміна рівня підтоварної води
 • Зміна фактичних залишків між змінами
 • Перевищення норми швидкості росту або відхилення різниці факт / книга за видами палива
 • Невідповідність розрахункових і фактичних фізичних параметрів палива: щільності, обсягу, маси

3.   Система оповіщення

Отриману й оброблену інформацію система виводить на екрани моніторів операторів в зручному для сприйняття вигляді.

Поточні дані виводяться в режимі реального часу, а за запитом можуть бути показані збережені дані за будь-який попередній період. Відбувається це в наступному порядку.

 1. На підставі даних, отриманих від контрольно-вимірювальних приладів, будується графік фактичного стану палива.
 2. На підставі даних, отриманих від касового апарату АЗС, будується графік розрахункового стану палива.
 3. Одночасно з цими двома графіками система будує третій графік, заснований на математичній моделі типової поведінки нафтопродукту при даному температурному режимі.
 4. Порівнянні дані у вигляді графіків безперервно виводяться на екрани операторів АЗС і регіонального центру. А в разі виявлення проблеми Система ND передає сигнал «тривоги» в центри прийняття рішень (для мінімізації ризиків, пов'язаних з людським фактором, реалізована можливість передачі сигналу тривоги відразу в кілька центрів прийняття рішень).

Цим не вичерпуються можливості системи по наданню даних оперативного обліку. Передбачена можливість формування комплексних добових звітів для вищого керівництва мережі:

 • Звіт про реалізацію палива та супутніх товарів
 • Звіт за видами оплати
 • Звіт про залишки палива в резервуарах
 • Звіт про рух готівкових грошей

Види рішень

1. Типові комплексні рішення

Під терміном «типові» ми розуміємо комплексні рішення, апаратна частина яких побудована на спеціалізованій техніці партнерів ND Group: IBM, Toshiba, Dallmeier, Epson, Citizen.

Співвідношення «ціна – якість» такого рішення оптимальне, тому що при його проектуванні враховуються не тільки технічні параметри обладнання, але і їх сумісність, ймовірні умови експлуатації, швидкість зносу, витрати на обслуговування, залишкова вартість і багато іншого.

Що стосується програмного забезпечення, то в залежності від об'єкту автоматизації встановлюється або ND-Office, або ND-Oil.

2. Адаптивні комплексні рішення

«Адаптивним» ми називаємо комплексне рішення, апаратна частина якого реалізована на базі обладнання, яке вже використовується на об'єктах комплексу.

Частою причиною поставки «адаптивного» рішення є персональні переваги представників компанії-замовника в питаннях придбання того чи іншого обладнання. В цьому випадку відбувається часткова комплектація об'єкта обладнанням ND. Таке рішення виправдане для працюючих об'єктів з відносно сучасною технічною базою.

Програмне забезпечення, як і в разі «типового» комплексного вирішення, залежить від об'єкту автоматизації. Для автозаправних станцій і центрів управління компонентами нафтогазового комплексу — це ND-Office, для свердловин, нафто- та газосховищ — ND-Oil.

3. Окремі рішення спеціалізованих задач бізнеса

Час від часу в учасників ринку виникають специфічні задачі, пов'язані з процесами автоматизації та/або аналізом обліку, рішення яких не є типовими.

Рішення може бути програмним, апаратним або комбінованим - програмно-апаратним. При цьому не тільки програмна, але й апаратна його частина може бути власною розробкою ND.

На відміну від комплексної автоматизації, в якій зацікавлені, перш за все, власник і топ-менеджмент, ініціаторами цих завдань стають представники спеціалізованих департаментів. Це можуть бути:

 • Департамент технічної експлуатації
 • ІТ-департамент
 • Служба внутрішньої безпеки
 • Контрольно-ревізійна служба
 • Відділ кадрів
 • Служба логістики
 • Комерційний, фінансовий відділи
 • Департамент обслуговування корпоративних клієнтів