Питання, на які дає відповіді комплексна експертиза ND

ПИТАННЯ 1. Який обсяг інвестицій у побудову системи автоматизації бізнесу «з нуля»

Експертиза відповідає на головне питання власника: який оптимальний обсяг інвестицій забезпечить бізнес ефективним інструментом контролю процесів.

Європейський нафтогазовий бізнес регулюється безліччю стандартів, що охоплюють весь спектр бізнес-процесів. Визначено норми експлуатації та технічної перевірки обладнання, правила ведення обліку продукції, критерії та способи оцінки якості нафтопродуктів і так далі. Це спрощує рішення задачі автоматизації з технологічної точки зору. Однак це не дає відповідь на питання його ефективності, надійності і довговічності.

При відсутності загальноприйнятих норм і правил, автоматизована система обліку будується на основі персональної інтуїції, загальної ерудиції і уривчастих знань, отриманих від гравців галузі. Це — довгий, ризикований і, як правило, дуже дорогий шлях спроб і помилок.

ПИТАННЯ 2. Яку систему автоматизації бізнесу можна побудувати на базі існуючого обладнання

Експертиза визначає експлуатаційні можливості і сервісні потреби існуючого обладнання, його поточну вартість і вартість в середньостроковій перспективі, ступінь ефективності системи, побудованої на його базі.

Комплексна відповідь на це питання містить оцінку ефективності обладнання, його відповідність поточним потребам бізнесу. Наприклад, експертиза здатна виявити відсутність необхідних функціональних можливостей або наявність помилок в програмному забезпеченні технічного засобу.

Головним аспектом експертизи є оцінка потенційної можливості автоматизації на базі існуючого технопарку. Морально застаріле обладнання здатне в рази знизити ефективність автоматизованої системи контролю. У процесі експертизи локалізуються джерела потенційних проблем.

Оцінка технічного та морального зносу обладнання дозволяє спрогнозувати вартість цих активів бізнесу в середньостроковій перспективі.

Найчастіше в рамках експертизи потрібно розробити регламент і оцінити витрати на технічне обслуговування обладнання. Ці результати дозволяють планувати витрати на утримання техніки в робочому стані, забезпечити надійність і безперебійність її експлуатації. 

ПИТАННЯ 3. Які людські ресурси знадобляться для ефективної експлуатації системи автоматизації

Експертиза формує схему ефективного кадрового управління автоматизованою системою.

Система в автоматичному режимі збирає і аналізує дані, робить висновки, транслює їх на АРМ операторів і в центри прийняття рішень. У разі виникнення нештатної ситуації вона здатна вивести сигнал тривоги на екрани моніторів. Але функції контролю і прийняття рішень залишаються за людиною. До компетенцій таких людей пред'являються особливі вимоги. Їх наявність в штаті компанії є обов'язковою.

Експертиза встановлює, чи достатня оргструктура підприємства для впровадження системи автоматизації. Аналізуючи поточну схему бізнес-процесів і функціональні обов'язки менеджерів різного рівня, експерт видає рекомендації щодо вдосконалення структури управління.

Масштабованість експертизи

1. Ініціатори експертизи

Комплексна експертиза, ініціатором якої зазвичай є власник, може бути звужена до формату вирішення локальних завдань одного або декількох зацікавлених підрозділів.

Комплексна експертиза охоплює різні аспекти бізнес-процесів. Це і аудит технічних засобів компанії, і побудова консолідуючої структури документообігу між різними об'єктами нафтогазового комплексу, і формування ієрархічної системи прийняття рішень, і виявлення схем шахрайства.

Не завжди компанії потрібна саме комплексна експертиза. Вона може бути спрямована і на вирішення локальних завдань. В цьому випадку ініціювати експертизу можуть структурні підрозділи компанії, зацікавлених в пошуку рішення.

 • Технічний департамент
 • ІТ-департамент
 • Служба внутрішньої безпеки
 • Контрольно-ревізійна служба
 • Відділ кадрів
 • Служба логістики
 • Комерційний, фінансовий відділи
 • Департамент обслуговування корпоративних клієнтів

2. Об'єкти експертизи

Вміле поєднання підходів диференціації і комплексності дозволяє проводити експертизу для бізнесу практично будь-якого масштабу: починаючи від компанії з трьома віддаленими об'єктами, закінчуючи транснаціональними нафтогазовими корпораціями.

Методики проведення експертиз розроблені для всіх компонентів нафтогазового комплексу. Кожен компонент може бути розглянутий окремо або в комплексі з іншими.

 • Свердловини, нафтобази та газові сховища
 • Автозаправні станції (АЗС, АГЗС, АГНКС)
 • Центри автоматизованого керування мережами АЗС, нафтобаз та газосховищ:
  • центри дистрибуції;
  • керуючі офіси;
  • головний офіс.

Зв’язок результатів експертизи з технологіями ND

Рішення ND — це цілісний, незалежний від сторонніх розробників, платформ і протоколів програмний комплекс.

У загальному випадку автоматизована система ND — це програмно-апаратний комплекс, апаратна частина якого базується на обладнанні, як власного виробництва, так і компаній-партнерів. Разом з тим наші фахівці сертифіковані усіма виробниками вимірювального обладнання. Ми володіємо кваліфікованими кадрами для коректної імплементації в автоматизовану систему касового обладнання більшості відомих торгових марок.

Однак комплексний підхід до побудови системи автоматизації, який ND пропонує клієнту, передбачає несення відповідальності за її працездатність, надійність і ефективність. Саме за цими критеріями були відібрані виробники обладнання зі світовими іменами, за якість продукції яких ND може відповідати перед клієнтом в повній мірі.

Що стосується програмного забезпечення, то рішення ND — це цілісний, незалежний від чужих платформ і розробників програмний продукт. Для споживача це означає нижчу вартість в порівнянні з вартістю ліцензій від лідерів ринку. А крім того, гарантійну і післягарантійну підтримку протягом усього періоду експлуатації, на відміну від розробників платформ, які не несуть відповідальності за працездатність кінцевого рішення..

Вартість експертизи

Вартість експертизи — предмет обговорення в кожному окремому випадку, тому що це — інтелектуальна послуга, яка здійснюється фахівцями різних профілів, але незмінно найвищої кваліфікації.

Вартість експертизи можна оцінювати виключно в прив'язці до економічного і іміджевого ефекту від впровадження.

Коли в ході експертизи встановлюється, а потім впроваджується регламент обслуговування технічних засобів, термін їх служби продовжується, ймовірність аварійного виходу з ладу мінімізується, а прямі та непрямі збитки від простою зводяться до нуля (тому що простоїв більше немає).  

Коли експертиза виявляє механізми шахрайства, прибутковість бізнесу зростає за рахунок ліквідації таких схем.

Коли оптимізуються процеси логістики, товаро- та документообігу, вони стають ефективними і контрольованими.

Коли експертиза консолідує систему управління, трудова дисципліна і якість надаваних сервісів зростають, поліпшується реноме компанії, розширюється клієнтська база.

У ряді випадків експертиза є складовою етапу проектування.

Разом з тим експертиза — невід'ємна частина побудови системи автоматизації, тому що тільки вона дає відповіді на питання доцільності, ефективності, оптимальності.