Засновник

Леонід Пашкевич, засновник і генеральний директор групи компаній ND, — людина з філософією, якою він керується як в житті, так і в бізнесі.

«Моє глибоке переконання полягає в тому, що людина — це усвідомлена сутність, яка здатна до самовдосконалення та зміни свого буття в сторону творення або споживання. Мені подобається творення».

  • Первинність знання для ефективного управління компанією випливає з класичної теорії менеджменту, заснованої на колесі (циклі) Демінга: PDCA (plan – do – check – act). Циклічність і безперервність процесу забезпечується за рахунок постійного вдосконалення знання, правильність якого перевіряється практикою. Знання стає запорукою успіху бізнесу.
  • У будь-якій галузі відмінність професіонала від дилетанта полягає в знанні. Дилетант непередбачуваний: він рухається навмання, метушиться, пробує. Професіонал знає, яким буде результат його праці: його дії точні та впевнені. Таким чином, знання є визначальним фактором професійного розвитку.
  • Рівень духовного розвитку людини залежить від тієї ступені знань, на якій він знаходиться в поточний момент. Усвідомлення себе і навколишньої дійсності відбувається по мірі накопичення знань. Відсутність бажання дізнатися веде до зупинки розвитку, а в подальшому - до деградації особистості. Знання — рушійна сила вдосконалення себе.
  • В результаті настає момент, коли знання визначає існування.

Ця концепція, яку Леонід Пашкевич втілює на практиці, лише на перший погляд має віддалене відношення до інженерних технологій. Сьогодні глобальна конкуренція багато в чому переходить в площину змагання корпоративних культур. Гуманітарні моделі витісняють застарілі, і роль лідера в цьому процесі є ключовою. Його особиста думка, філософія і принципи неминуче впливають на формування культури компанії, а вона, в свою чергу, визначає місію бізнесу та його перспективи.